Česky English По-русски Français

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti
Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.

*** Vážení pacienti, v důsledku anti Covid-19 opatření a nařízení Ministerstva zdravotnictví si vyšetření objednávejte pouze bezkontaktně telefonicky. Prosíme dodržujte striktně čas příchodu až na objednaný čas, aby nedocházelo v čekárně ke kontaktu s ostatními pacienty. ***

 

Vážení pacienti, v důsledku anti Covid-19 opatření a nařízení Ministerstva zdravotnictví si vyšetření objednávejte pouze bezkontaktně telefonicky. Prosíme dodržujte striktně čas příchodu až na objednaný čas, aby nedocházelo v čekárně ke kontaktu s ostatními pacienty.

Revmacentrum® je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní péči pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu.

 

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., zaji??uje zdravotní péči jak po stránce diagnostické, tak i léčebné (konzervativní i chirurgické) s přímou návazností na lů.ková zdravotnická zařízení nejvy??ího typu.

 

Jsme první akreditované ambulantní zdravotnické zařízení v České republice dle národních akreditačních standardů

 

 

Kvalitu zdravotní péče garantují specialisté sport
s nejvy??í odbornou kvalifikací v oborech:

 

 

 

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je smluvním partnerem ve v?ech oborech pro tyto zdravotní poji??ovny.

Pro vy?etření a léčbu v Revmacentru MUDr. Mostera, s.r.o., není třeba .ádného doporučení nebo odeslání o?etřujícím lékařem. Platí dosud svobodná volba odborného lékaře.

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je akreditované zdravotnické zařízení dle SAK ČR a je dr.itelem certifikátu systému managementu jakosti dle mezinárodní normy: ČSN EN ISO 9001:2001.