Česky English По-русски Français

Kvalita péče

Akreditace je dobrovolný proces externího posouzení Spojenou akreditační komisí České republiky (SAK ČR) jednotlivých zdravotnických zařízení, zda jejich činnost je v souladu se standardy definujícími takovou úroveň výkonů, která je nutná pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotnických služeb.

 

Dne 15.3.2013 naše zdravotnické zařízení úspěšně prošlo šetřením Spojené akreditační komise ČR a opětovně splnilo všechna kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a opětovně získalo certifikát Akreditace s platností do 24.3.2016.
Akreditace je získána pro všechny zdravotnické služby v Revmacentru®.

 

Získání certifikátu o udělení akreditace je pro pacienty a zaměstnance zárukou, že prioritou  Revmacentra® je poskytování profesionální a vysoce kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost pacientů a zaměstnanců, péče zaměřená na minimalizaci rizik a prevenci pochybení. Naplnění padesáti akreditačních standardů a jejich zavedení do každodenní praxe by nebylo možné bez intenzivní práce všech zaměstnanců Revmacentra®. K udržení a zlepšování nastaveného systému kvality přispívá pravidelné provádění interních a externích auditů. Získání certifikátu o udělení akreditace je pro Revmacentrum®, nejen vysoce prestižní záležitostí, ale i velkým závazkem vůči pacientům a všem zaměstnancům.

 

cert

 

pdf Certifikát SAK ČR

 

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je držitelem mezinárodních certifikátů systémů managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Dne 7.12.2011 naše společnost úspěšně obhájila certifikaci systému managementu kvality péče QMS ISO ČSN ISO 9001:2009 a získala certifikát systému managementu bezpečnosti BOZP ČSN OHSAS 18001:2008 na další 3 roky.

Certifikace dle ČSN ISO 9001:2009 ČSN OHSAS 18001:2008 je získána pro všechny zdravotnické a nezdravotnické služby v Revmacentru®.

 

iso iso

 

 

Národní registr certifikovaných organizací (NRCO)