Česky English По-русски Français

Revmacentrum BRNO

Nejčastější dotazy

 

Jak je zaručena kvalita léčby rázovou vlnou ve vaší společnosti?

Kvalita léčby rázovou vlnou je v Revmacentru dána jednak kvalifikací lékařského týmu, jednak přístrojovým vybavením.

V  Revmacentru je každý pacient před ošetřením metodou rázovou vlnou vyšetřen lékařem s nejvyšší odbornou kvalifikací klinicky, zpravidla je provedeno k potvrzení klinické diagnózy rovněž vyšetření ultrazvukem. Pokud nejsou k dispozici RTG snímky, jsou tyto snímky zajištěny na pracovišti s digitální technologií. Dle zjištěného nálezu a předpokládaného účinku léčby rázovou vlnou, dle našich již dlouhodobých zkušeností, je metoda léčby rázovou vlnou doporučena, v případě předpokládaného nízkého účinku léčby nebo nevhodnosti léčby rázovou vlnou, je pacientovi navržen jiný způsob léčby. V naší společnosti  rozhodně nejde o kvantitu, ale o kvalitu léčby, neboť víme, že špatná indikace vede k možnému diskreditaci metody

V Revmacentru aplikuje rázovou vlnou osobně, a to na rozdíl od mnoha jiných pracovišť, výhradně kvalifikovaný lékař. Ten během případných opakovaných sezení s výhodou může monitorovat účinnost léčby, sledovat reakci pacienta na léčbu a podle stavu přizpůsobovat léčbu tak, aby vedla k co nejrychlejšímu vyhojení potíží pacienta.

Vedoucí lékař našeho týmu je, kromě pouze jednoho kolegy v ČR (stav k 1.7.2009), aktivním členem Mezinárodní společnosti pro lékařské využití rázové vlny (ISMST). Indikace a způsob léčby rázovou vlnou v Revmacentru – Centru ESWT, je z tohoto důvodu veden podle zásad této mezinárodní společnosti, podle konzultací a zkušeností našich lékařů získaných na pravidelných každoročních mezinárodních setkáních odborníků používající v léčbě metodu rázové vlny v léčbě pohybového ústrojí.

Přístrojové vybavení k léčbě rázovou vlnou v Revmacentru je nejmodernějšími přístroji švýcarské firmy Storz Medical k léčbě všemi typy rázové vlny – ESWT, RSWT a PSWT.

 

centrum_eswt_logo

Co znamená vznik Centra ESWT – rázová vlna?

Od r. 2007 standardně v Revmacentru používáme k léčbě radiální rázovou vlnou (RSWT), a to z toho důvodu, protože inklinujeme k tomu, aby se organizmus pacienta sám postupně fyziologicky vyrovnával s onemocněním nebo poúrazovým stavem. Tato metoda je podle naší filosofie vysoce biologická, touto léčbou lze podporovat vlastní hojivé pochody organizmu. Reakci pacienta v průběhu léčby monitorujeme a můžeme léčbu přizpůsobit podle toho, jak na ni pacient reaguje.

Dosavadní praxe ukázala, že pokud chceme plně postihnout léčbou pomocí rázové vlny všechny typy onemocnění vhodných k této léčbě, je nutno mít k dispozici všechny způsoby léčby rázovou vlnou (RSWT, ESWT a PSWT), aby, bez kompromisu, byla pacientovi nabídnuta v naší společnosti ta nejvhodnější léčba a abychom mohli splnit všechny požadavky a přání našich pacientů.

Proto vzniklo v Revmacentru Centrum ESWT - rázová vlna, pracoviště, kde jsou k dispozici již všechny diagnostické a léčebné přístroje k diagnostice a léčbě všemi způsoby léčby rázovou vlnou. Všichni lékaři jsou kontinuálně vzděláváni podle zásad Mezinárodní společnosti pro léčbu pohybového aparátu rázovou vlnou ISMST.

 

Je možnost na Vašem pracovišti využít léčbu jednorázovým ošetřením rázovou vlnou?


Po zahájení provozu v Centru ESWT – léčba rázovou vlnou, jsou na našem pracovišti k dispozici všechny typy a možnosti léčby rázovou vlnou, tedy je samozřejmě možná i léčba jednorázovou aplikací pomocí vysokoenergetické rázové vlny ESWT. Tento typ léčby se zejména osvědčil u entesopatií v oblasti dolních končetin.I když, podle filosofie našeho pracoviště, dáváme primárně přednost postupnému léčení a hojení podle typu onemocnění, vycházíme maximálně vstříc přání a možnostem pacienta. Pacient tedy na našem pracovišti, podle našeho návrhu a doporučení, sám nyní aktivně vstupuje do procesu svého léčení a má možnost si vybrat pro něj nejvhodnější a nejúčinnější léčbu určitým typem a metodou rázové vlny. Jistě metoda jednorázového ošetření pomocí vysokoenergetické rázové vlny ESWT bude vhodnější i u těch pacientů, kteří na naše pracoviště často cestují z delší vzdálenosti nebo jejich časový program neumožňuje pravidelnou a postupnou léčbu př. radiální rázovou vlnou RSWT.

 

Jaké jsou na Všem pracovišti k dispozici přístroje k léčbě rázovou vlnou?

Od r. 2007 standardně v Revmacentru používáme k léčbě radiální rázovou vlnou (RSWT) přístroj MASTERPULS® MP 200 k léčbě vysokofrekvenční nízkoenergetickou a středněenergetickou rázovou vlnou RSWT.  

Tento přístroj s unikátní technologií D-Actor® je využit zejména pro léčbu měkkých tkání - svalů, šlach, úponů a tkání kolem kloubů a kosti.

Pomocí další unikátní technologie V-Actor®  vysokofrekvenční metodou pomocí vibrační léčby (35 kHz) lze vysoce účinně léčit a snížit bolestivá svalová napětí, bolestivé body v hloubce organizmu. Zejména v oblasti krční a hrudní páteře, bolesti zad, nebo kdekoli lze účinně zasáhnout u bolestí svalstva pánve, křížokyčelního kloubu nebo končetin. U použití této metody léčby lze u pacientů s úspěchem snížit spotřebu léčiv, a tím i snížit rizika vedlejších účinků dosud tradičních léčebných metod.

Od 1.7.2009 je uveden do provozu v Centru ESWT - rázová vlna (poprvé v České republice) přístroj DUOLITH® SD1 k  léčbě fokusovanou (úzce cílenou a směrovanou) vysokoenergetickou rázovou vlnou ESWT a planární rázovou vlnou (PSWT) s veškerým příslušenstvím a s množstvím potřebných doplňků k přizpůsobení přístroje pro léčbu každé diagnózy vhodné pro léčbu rázovou vlnou a pro každého pacienta. Přístroj pracuje s generátorem rázových vln na elektromagnetickém principu, na rozdíl od v ČR běžně používaném principu hydrodynamickém (př. EvoTron). Tento princip a typ přístroje zaručuje vysokou energetickou účinnost (až 0,55 mJ/mm2) s hloubkou účinku od 0-125 mm a přitom maximální  šetrnost k měkkých tkáním s tím, že paprsek rázových vln je přesně cílen (na rozdíl od RSWT) na ošetřovanou tkáň.

  (viz sekce Naše přístrojové vybavení).

 

 

Je léčba metodou ESWT vhodná pro každého?

Vhodnost této metody indikujeme asi v 70 % případů, kdy se k nám s žádostí o léčbu rázovou vlnou pacient dostaví. Léčba rázovou vlnou není jistě všelékem. Pacienty k této léčbě pečlivě vybíráme podle onemocnění pohybového aparátu a pokud je zřejmé, že metoda by měla malý efekt, léčbu metodou rázové vlny nedoporučujeme a léčbu rázovou vlnou nezahajujeme.

Jen pečlivým výběrem vhodných pacientů k léčbě metodou ESWT tato metoda nemůže být diskreditována. Metoda léčby rázovou vlnou je určena především pro léčbu subakutních a chronických onemocnění. Léčba není vhodná pro pacienty s infekčními problémy (infekce pakloubů, infekce kosti, tzv.osteomyelitídy), ani pro rozbouřené nebo oteklé klouby  z důvodu akutního zánětu. Ostatní naleznete v sekci „Kdy není vhodná léčba“.

 

 

Jaká je úspěšnost léčby rázovou vlnou?

Žádná léčba není stoprocentní. Záleží na tom, co je léčeno a v jakém stádiu postižení pacient přichází. Léčba pomocí rázové vlny má však překvapivě vysoké procento úspěšnosti.

Nemůžeme srovnávat procento úspěšnosti léčby rázovou vlnou např. u léčby úponových bolestí a u léčby například pakloubu kosti.

Úspěšnost léčby jen radiální rázovou vlnou RSWT se pohybuje podle našich dosavadních  zkušeností (léčeno cca 1500 pacientů v m. 7/2007 – m. 6/2009), v souladu s literárními údaji, mezi 85% - 95%, s průměrem úspěšnosti naší léčby cca 90%. Tento efekt považujeme u samostatné léčby RSWT bez jiné odpůrné léčby za mimořádně vysoké procento úspěšnosti léčby. Výhodou je, že léčbu rázovou vlnou můžeme bez problémů umocnit léčbou farmakologickou, a to cestou celkově i místě podanou léčbou farmakologickou nebo místní aplikací depotních kortisonoidů.

Díky tomu, že v Centru ESWT- rázová vlna, jsou  k dispozici již všechny systémy léčby RSWT, ESWT a PSWT, můžeme nyní doporučit na každou diagnózu vhodnou k léčbě rázovou vlnou ten nejoptimálnější léčebný program. Při případném malém úspěchu určité metody rázové vlny, lze s odstupem přejít plynule na jiný systém rázové vlny k vyhojení.

 

 

Co znamená biochirurgická léčba rázovou vlnou?

Pro vysokou účinnost léčby rázovou vlnou až na úrovni léčby chirurgické, ovšem bez nutnosti invazívního operačního zákroku a bez vedlejších účinků, se běžně v USA používá označení léčby rázovou vlnou za biochirurgickou léčbu.

 

Může léčba rázovou vlnou vyvolat nějaké vedlejší účinky?

Léčba rázovou vlnou je léčbou především neinvazivní. Tato léčba je vysoce šetrná, zpravidla při léčbě systémem RSWT nevyžadující místní nebo celkové znecitnění, prakticky nemá vedlejší účinky. U léčby vysokoenergetickou rázovou vlnou ESWT se může případně použít šetrné místní znecitnění. Způsob použité léčby je ale nebolestivý i pro pacienty s nízkým prahem bolesti není nepříjemný.

V průběhu léčby rázovou vlnou se může ovšem krátkodobě objevit možného zhoršení stavu, a to proto, že protože se v organizmu v důsledku léčby skutečně „něco děje“.

V ojedinělých případech se při použití této metody může objevit dočasně lehký otok, nebo nevelký krevní výron.

Zpravidla během léčby není nutná pracovní neschopnost nebo výpadek z běžného systému životního režimu či zaměstnání.

 

Kdy mohu očekávat efekt léčby u chronického zánětlivého onemocnění?

Efekt léčby lze u zánětlivých onemocnění očekávat postupně, podle hojení tkáně. Maximální efekt by měl být u chronických zánětlivých afekcí po 5-7 týdnech od poslední aplikace. Musíme respektovat biologické zákony. Šlacha a sval se hojí minimálně 5-7 týdnů. Efekt léčby však může nastat až po 3 měsících po léčbě, kdy zpravidla doporučujeme kontrolu po léčbě rázovou vlnou. Pokud onemocnění nesnižuje komfort pacienta, není nutno s jiným typem léčby spěchat. Pokud je metoda ESWT použita v jiných indikacích, lze samozřejmě efekt léčby očekávat daleko dříve.

 

rtg_otaznik

Jaké jsou Vaše zkušenosti s léčbou patní ostruhy tradiční metodou RTG ozářením a léčbou patní ostruhy rázovou vlnou?

V naší společnosti se snažíme maximálně snížit zátěž našich pacientů radiací. Velice často k nám pacienti přicházejí k léčbě patní ostruhy rázovou vlnou až po poměrně častém neúspěchu tradičně používanou metodou RTG ozářením, a to i opakovaně.

Mělo by to být přesně naopak. Prvotně by se měla používat k léčbě tohoto onemocnění naprosto neškodná a vysoce účinná léčba rázovou vlnou. Až po případném neúspěchu by měl odborný lékař zvolit metodu invazívnější, která je ovšem vždy zatížena vyšší možnosti komplikací a vedlejších účinků.

Stále však, bohužel, ve vědomí široké lékařské veřejnosti není metoda léčby rázovou vlnou ještě dostatečně rozšířena a na její účinky se hledí, na škodu pro pacienty, stále s nedůvěrou. Kupodivu jsou stále častěji a častěji pacienti o léčbě rázovou více informováni (cestou internetu), než samotní lékaři. Efekt léčby rázovou vlnou u patní ostruhy je překvapivě vysoký. Úspěšnost léčby bolesti u patní ostruhy, ve statistikách naší společnosti, je až 95%.

 

Je léčba rázovou vlnou možná i u žen v těhotenství?

Vzhledem k tomu, že užíváme i metodu s použitím vysokofrekvenční radiální rázové vlny RSWT, která je úzce cílená do určeného místa postižení, která se nešíří tělem, ale jen cíleně do místa postižení, je podle našeho názoru, v souladu s literárními údaji, vhodná i pro těhotné ženy. A to zejména proto, že u těchto pacientek nemůžeme nabídnout pro těhotenství žádnou léčbu farmakologickou. Samozřejmě ji u těchto pacientek nepoužíváme v oblasti třísel, pánve, bederní oblasti, ale nevylučuje to léčbu v oblasti periferie končetin (lokte, patní kosti). Vzhledem k tomu, že během těhotenství fyzická aktivita u nastávajícím maminek klesá, jsou požadavky k léčbě rázovou vlnou velice řídké.

Je známo, že organismus ženy se připravuje na blížící se porod fyziologicky rozvolněním vaziva v oblasti pánve, k rozšíření porodních cest, což mnoha ženám působí nemalé potíže při pohybu. Tyto stavy určitě nejsou vhodné pro užití léčbou metodou rázové vlny.