Česky English По-русски Français

Revmacentrum BRNO

Kdy není vhodná léčba

stop1

 

Léčba rázovou vlnou se nedoporučuje u pacientů, kteří jsou současně léčeni protisrážlivými preparáty (antikoagulační léčba). Jedná se o léčbu preparáty snižující krevní srážlivost. Jde se o preparáty kumarinového typu (př. Warfarin, Lawarin aj.) nebo současná léčba preparáty heparinového typu (LMWH – př. preparáty Clexane, Fraxiparine, Zibor aj.).


Relativní kontraindikací k léčbě rázovou vlnou jsou i pacienti s prokázanými vrozenými a získanými poruchami krvácivosti a srážlivosti nebo u pacientů s krvácivými projevy.  U těchto případů může léčba rázovou vlnou vyvolat určité místní krvácivé projevy.


Těhotenství je relativní kontraindikací k léčbě rázovou vlnou.
K léčbě rázovou vlnou nejsou vhodní rovněž pacienti s bakteriální infekcí kosti (infikované zlomeniny, osteomyelitídy) nebo pacienti s nezhojenými ranami.


Indikace k léčbě rázovou vlnou se nedoporučuje u pacientů s Alzheimerovou chorobou, polyneuropatií, u pacientů se zhoubnými nádory a u pacientů u nichž není přesně stanovena příčina jejich bolestí pohybového aparátu nebo bolest není přesně lokalizována.


Po injekční aplikaci kortisonoidů v předchozí léčbě (př. aplikace preparátů Diprophos, DepoMedrol  aj.) je vhodná léčba rázovou vlnou až po 6 týdnech od poslední aplikace.

 

leky

O svém aktuálním zdravotním stavu, o všech lécích, které používáte, laskavě detailně informujte vyšetřujícího lékaře před léčbou, nebo informujte svého lékaře o každé změně Vašeho zdravotního stavu během léčby.