Česky English По-русски Français

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti
Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.

*** Přejeme všem našim pacientům, sponzorům a příznivcům Revmacentra šťastný vstup do nového roku a zejména pevné zdraví***

 

Novinky:

V r. 2023 jsme rozšířili komplexní konzervativní léčbu kloubní artrózy po celosvětově ověřených dobrých výsledcích léčby i o nitrokloubní podávání hydrolyzovaného kolagenu CHONDROGRID. O této léčbě se informujte při Vaší klinické kontrole.
Více informací na www.chondrogrid.cz


 

V případě komplikací Vašeho zdravotního stavu, konzultace zdravotního stavu (pouze v akutních případech u pacientů léčených v Revmacentru) nebo naléhavé dotazy - volejte laskavě na tel.: 608 644 460

 

Vážení pacienti, v důsledku anti Covid-19 opatření a nařízení Ministerstva zdravotnictví si vyšetření objednávejte pouze bezkontaktně telefonicky. Prosíme dodržujte striktně čas příchodu až na objednaný čas, aby nedocházelo v čekárně ke kontaktu s ostatními pacienty.

Revmacentrum® je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní péči pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu.

 

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., zajišťuje zdravotní péči jak po stránce diagnostické, tak i léčebné (konzervativní i chirurgické) s přímou návazností na lůžková zdravotnická zařízení nejvyššího typu.

 

Jsme první akreditované ambulantní zdravotnické zařízení v České republice dle národních akreditačních standardů

 

Kvalitu zdravotní péčesport garantují specialisté
s nejvyšší odbornou kvalifikací v oborech:

 

 

 

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je smluvním partnerem ve všech oborech pro tyto zdravotní pojišťovny.

Pro vyšetření a léčbu v Revmacentru MUDr. Mostera, s.r.o., není třeba žádného doporučení nebo odeslání ošetřujícím lékařem. Platí dosud svobodná volba odborného lékaře.

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je akreditované zdravotnické zařízení dle SAK ČR a je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle mezinárodní normy: ČSN EN ISO 9001:2001.

 

projekt: Snížení energetické náročnosti budovy Revmacentra Mudr. Mostera, s.r.o.
číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003196
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny s akumulací v budově Revmacentra Mudr. Mostera.

Projekt:
Snížení energetické náročnosti budovy
Revmacentra Mudr. Mostera, s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003196 
je spolufinancován Evropskou unií.