Česky English По-русски Français

Revmacentrum BRNO

Historie a naše současnost


Metoda léčby rázovou vlnou (angl. ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy, něm. Stosswellentherapie) má relativně krátkou historii.


Po prvních začátcích a experimentech s účinky rázové vlny v medicíně v 50. létech min. století v USA, byly na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let min. století zkoumány v Německu účinky rázové vlny na biologické tkáně. V r. 1971 byly publikovány účinky rázové vlny na rozbíjení ledvinových kamenů v laboratoři (in vitro), v r. 1980 byl léčen v Německu první pacient s ledvinovými kameny. V r. 1985 byl léčen první pacient s kameny žlučníkovými.


Po zkušenosti léčby chirurgických a urologických pacientů v r. 1985 byly první experimenty, opět v Německu, s účinky rázové vlny na kostní tkáň a v r. 1988 byl léčen v Bochumi/BRD první pacient pro kostní pakloub. Na počátku 90. let byly zkoumány účinky rázové vlny na kalciové usazeniny v oblasti šlach (tendinitis calcarea).


Pro léčbu pacientů v oblasti pohybového aparátu byly vyvinuty následně speciální přístroje k léčbě pomocí ESWT a od r. 1993 se léčba pomocí rázové vlny již standardně v léčbě pohybového aparátu používá k léčbě pohybového ústrojí.


Prim. MUDr. R. Moster, CSc., měl možnost klinicky pracovat s radiální rázovou vlnou a seznámit se s výsledky léčby s použitím rázové vlny v léčbě pohybového aparátu na I. Ortopedické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně již v létech 2000 – 2001.


Od r. 2007 byla používána v Revmacentru metoda léčby radiální rázovou vlnou (RSWT). Tato metoda je zařazena od r. 2007 do standardní nepřetržité léčby v Revmacentru. V období 8/2007 – 6/2009 jsme ošetřili již cca 1500 pacientů.


V březnu 2008 byli naši lékaři pracující s rázovou vlnou přijati do Mezinárodní společnosti pro léčbu pohybového aparátu rázovou vlnou – ISMST – International Society for Musculoskeletal Schockwave Therapy.


Od 1.7.2009 je otevřeno po úspěšných dvou letech provozu RSWT v Revmacentru specializované pracoviště Centrum pro léčbu rázovou vlnou - Centrum ESWT. Na tomto pracovišti jsou, jako na prvním pracovišti v České republice, k dispozici k biochirurgické léčbě všechny možnosti léčby rázovými vlnami (RSWT, ESWT, PSWT) vysoce účinnými a biologicky šetrnými přístroji pro různé typy chorobných stavů, pro ošetření měkkých tkání až po ošetření nejtvrdších tkání – kosti a minerálů.

 

 

duolith_sd1_001

 

 

Logo_ismst1

ISMST – International Society for Musculoskeletal Schockwave Therapy.